Privacy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Klanten kunnen via deze website ook inlichtingen inwinnen, reservaties plaatsen.
Om recht te doen aan alle wettelijke bepalingen hieromtrent hebben we voor ons een aantal bindende regels opgesteld.

  • Door het geven van persoonlijke gegevens via de website, geeft u ons de toestemming deze gegevens op te slaan.
  • Uw apotheker zorgt ervoor dat deze gegevens op een correcte wijze worden verwerkt en op uw verzoek telkens kunnen aangepast of verwijderd worden.
  • Indien u dat wenst, kunnen we uw gegevens gebruiken om een betere service ‘op maat’ aan te bieden.
  • Geregistreerde gegevens kunnen nooit zonder de toestemming van de betrokkene ingekeken worden door derden en zullen dan ook onder geen enkel beding doorgegeven worden voor commerciële of andere doeleinden.
  • Afhankelijk van de inlichtingen die u wenst, worden deze per mail, telefoon of via een persoonlijk onderhoud overgemaakt.
  • Om totale privacy te garanderen kan men – indien men dat wenst – vragen om een persoonlijk onderhoud. Dit vindt dan plaats in een afgezonderde ruimte van de apotheek. Gelieve dan wel op voorhand een afspraak te maken en in het kort het probleem toe te lichten. Dit kan telefonisch of via de website.
  • Met alle vragen en/of eventuele klachten omtrent deze regels rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u contact met ons opnemen.

X
Add to cart